Transport drogowy czy kolejowy?

Zmieniła się struktura gospodarki transportowej. Czas, kiedy  wolne pojazdy ( chodzi tu oczywiście o samochód bez ładunku a nie o taki poruszający się powoli) nie oczekiwały na ładunki, ale  przeciwnie były rozchwytywane, taki, w którym transport był świetnym biznesem i formą dobrego zarobku, minął.  Nie ma co rozpaczać i załamywać ręce, taki jest fakt. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy wybierać sobie klienta, dzisiaj niestety prowadzi się  normalną walką o klienta, i albo się przegrywa, albo zdobywa rynek pracy. No cóż, zastanawiamy się dlaczego tak się stało i z pewnością doszukujemy się tego przyczyny w kryzysie.Najprościej byłoby powiedzieć, że  przyczyną wszystkich kłopotów firm transportowych jest kryzys, ale nie byłoby to  prawdą. Niezwykle duży wpływ miało fatalne , w ostatnim czasie, zarządzanie kolejami, co bardzo podniosło rolę transportu drogowego. Potrzeba rynku spowodowała , iż w sposób masowy zaczęły powstawać nowe  firmy transportowe.

Na początku, a potem nawet przez dłuższy okres czasu chłonny rynek  dawał każdemu możliwości zarobku i rozwoju. Wydawało się, że brak zainteresowania transportem kolejowym  oraz burzliwy rozwój drogowej infrastruktury da możliwości rozwoju i niezagrożonej pozycji  przez  długi okres czasu. Okazało się jednak, że prawda jest inna .

A mianowicie:

– nie we wszystkich  przewozach może  samochód zastąpić kolej,
– infrastruktura drogowa, jest co prawda  lepsza niż dawniej, ale wciąż nie nadąża za rozwojem transportu drogowego,
– stosowanie przepisów prawnych Unii Europejskiej i ich interpretacja, powoduje że firmy transportowe  ponoszą dodatkowe koszty, co siłą rzeczy podnosi cenę usługi transportowej, a ceny wpływają i obniżają popyt na transport.

W efekcie nie widzimy jednak spadku przewozów drogowych, gdyż obecnie wolne ładunki przestały być wolne – firmy produkcyjne lub handlowe stworzyły własną bazę transportową i  same zajmują się przewozem towarów. Jedynie firmy spedycyjne nie odczuły tych zmian tak mocno , nadal bowiem problemem  są  ładunki powrotne,  które zawsze się opłacają  zamiast pustych kursów i i nieopłaconych kilometrów.

© 2016 – 2019, infosped. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.proviper.pl

Podobne Artykuły