REGULAMIN

Aby publikacja pozytywnie przeszła naszą weryfikacje, zgłaszany artykuł musi dotyczyć tematyki strony, wychodzące z niego linki nie mogą zawierać, ani kierować do treści wulgarnych, rasistowskich, pornograficznych, oraz w jakikolwiek sposób godzących w przyjęte normy społeczne. Publikacja musi zawierać co najmniej 2000 znaków (bez spacji), być UNIKALNA i napisana poprawnie stylistycznie i gramatycznie.

Linki można zamieszczać dopiero po pierwszych 500 znakach tekstu ( nie wcześniej! ). Dopuszcza się zamieszczanie artykułów w formie reklamowej promującej konkretną stronę, firmę czy produkt, jednak autor wpisu akceptując ten regulamin zapewnia że ma wszelkie zgody i umocowania prawne do zamieszczania takich treści i informacji w imieniu firmy którą reprezentuje.

Opłata pobierana jest za rozpatrzenie wpisu i nie podlega zwrotowi, jeżeli jednak wpis został przygotowany zgodnie z naszymi wytycznymi, to po sprawdzeniu przez administratora zostanie on opublikowany na naszej stronie. Administrator strony zastrzega sobie w niektórych wypadkach możliwość dokonania drobnych korekt stylistycznych wpisu ( jeśli tego wymaga ), oraz dołączenia fotografii lub grafiki.

Administrator zastrzega sobie prawo wcześniejszego usunięcia publikacji niż zadeklarowany czas wyświetlania, jeśli strona zostanie zamknięta lub zmieni się jej profil, a także w wypadku gdy publikacja zostanie powielona na innych stronach.

DODAJ SWÓJ ARTYKUŁ